Ορνιθοπαρατήρηση στον υρδοβιότοπο του Σχοινιά

Ποδηλατάδα στη Μαυροσουβάλα Ωρωπού

Στις εξοχές του Καπανδριτίου

Στις εξοχές του Καπανδριτίου

Λαύριο "Στους Δρόμους του ασημιού"

Mainalon trail Ελάτη -  Βυτίνα

Βόλτα στη λίμνη Μαραθώνα και ξενάγηση στο Φράγμα

Χαράδρα Βελιτσας Παρνασσός

Βόλτα πάνω στο παλιό σιδηροδρομικό δίκτυο στην Ελευσίνα

Ποταμοδιάσχιση στο Ρέμα Βαρνάβα

Παραλία Στέρνα